1. Các hình thức chấp nhận thanh toán

Trực tiếp tại công ty Trực tuyến    Chuyển khoản
Tin nhắn (SMS)  Đơn vị thanh toán trung gian    Visa, Master Card
Thanh toán khi nhận hàng (COD)
Hình thức khác

 

2. Dịch vụ vận chuyển, giao nhận

 

Tự vận chuyển Thuê bên thứ 3 Cả hai hình thức

 

Do đặc thù của Cabinlaw.vn là trang thông tin về tư vấn các vấn đề liên quan đến pháp lý nên không phát sinh việc vận chuyển, giao nhận

 

3. Chính sách bảo hành

Do đặc thù của Cabinlaw.vn là trang thông tin về tư vấn các vấn đề liên quan đến pháp lý nên không có chính sách bảo hành.

 

4. Chính sách hoàn trả

Do đặc thù của Cabinlaw.vn là trang thông tin về tư vấn các vấn đề liên quan đến pháp lý nên không có chính sách hoàn trả hàng.