Cách thức sử dụng dịch vụ

Bước 1: Liên hệ với văn phòng giao dịch gần nhất hoặc thông qua website để yêu cầu dịch vụ

Bước 2: Điền thông tin vào đơn yêu cầu Luật sư

Bước 3: Xác nhận đơn vị cung cấp dịch vụ, ký hợp đồng dịch vụ pháp lý

Bước 4: Sử dụng dịch vụ pháp lý

Bước 5: Nhận kết quả, phản hồi đánh giá chất lượng