Việc xác nhận mua gói dịch vụ và thanh toán phí dịch vụ của khách hàng đã thiết lập Hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp lý giữa khách hàng và Cabinlaw.vn, nên khách hàng phải tuân thủ các quy định khi thực hiện hợp đồng theo quy định pháp luật.

 

 1. Nguyên tắc thực hiện hợp đồng
 • Thực hiện đúng, đầy đủ các thỏa thuận trong nội dung của hợp đồng về chất lượng, sổ lượng, chủng loại của đổi tượng; về thời hạn; về phương thức và các thỏa thuận khác.
 • Thực hiện hợp đồng một cách trung thực, theo tinh thần hợp tác và có lợi nhất cho các bên, bảo đảm tin cậy lẫn nhau.
 • Khi thực hiện hợp đồng không được làm thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của chủ thể khác.

 

 1. Quyền và nghĩa vụ của khách hàng khi mua gói dịch vụ
 • Cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến vụ việc và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ, tài liệu cung cấp;
 • Tạo mọi điều kiện thuận lợi để Cabinlaw.vn thực hiện công việc;
 • Cam kết không can thiệp vào công việc chuyên môn của Cabinlaw.vn, không đề nghị hoặc gây sức ép yêu cầu Cabinlaw.vn thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

 

 1. Quyền và nghĩa vụ của Cabinlaw.vn đối với khách hàng sử dụng dịch vụ
 • Nghiên cứu hồ sơ vụ việc, hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan để thực hiện dịch vụ khách hàng đã đăng ký mua;
 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật và khách hàng về tính hợp pháp của nội dung tư vấn và các hoạt động nghiệp vụ của mình;
 • Tuân thủ pháp luật, trung thực, tôn trọng sự thật khách quan. Từ chối việc cung cấp chứng cứ giả, xúi giục khách hàng khai sai sự thật, lập hồ sơ, chứng từ, chứng cứ giả, từ chối thực hiện các yêu cầu trái pháp luật;
 • Bảo đảm cung cấp dịch vụ cho khách hàng một cách tốt nhất.

 

 1. Chấm dứt sử dụng dịch vụ
 • Việc sử dụng dịch vụ sẽ không bị các Bên chất dứt vì bất kỳ lý do gì không chính đáng.
 • Trường hợp trong quá trình cung cấp thông tin, tài liệu cho Cabinlaw.vn nếu khách hàng cung cấp thông tin sai sự thật, Cabinlaw.vn được quyền chấm dứt việc cung cấp dịch vụ và không phải trả lại bất kỳ khoản chi phí nào đã nhận được từ khách hàng.