1. Mục đích thu thập thông tin

Việc thu thập thông tin chủ yếu bao gồm: Tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, nội dung vụ việc. Đây là các thông tin mà Cabinlaw.vn cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

 

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Website thông báo bán hàng: Cabinlaw.vn sử dụng thông tin của khách hàng để:

– Cung cấp các dịch vụ đến khách hàng.

– Thực hiện quản lý hoạt động tiếp thị, cung cấp thông tin tới người dùng như gửi các cập nhật mới nhất về dịch vụ và các tính năng mới liên quan đến dịch vụ. Ngăn ngừa các trường hợp giả mạo, phá hủy tài khoản của khách hàng.

– Quản lý, phân tích, đánh giá số liệu liên quan đến dữ liệu hệ thống.

– Tiếp nhận thông tin, góp ý, đề xuất, khiếu nại của thành viên nằm cải thiện chất lượng dịch vụ.

– Liên hệ với khách hàng để giải quyết các yêu cầu của khách hàng.

– Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, vn sẽ cung cấp thông tin của khách hàng.

 

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự khách hàng thực hiện hủy bỏ.

 

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Công ty cổ phần Cabin-Law

Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 ngõ 28/10 Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 19001707

Email: cabinlawvn@gmail.com

 

5. Phương thức và công vụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống

– Khi người sử dụng dịch vụ trên Cabinlaw.vn, Cabinlaw.vn không lưu thông tin người sử dụng trên website. Người sử dụng cung cấp thông tin trực tiếp cho Cabinlaw.vn khi tiến hành cung cấp thông tin, nội dung sự việc yêu cầu tư vấn. Do đó, người sử dụng có thể thay đổi thông tin bằng cách liên hệ trực tiếp với đơn vị chủ quản của Cabinlaw.vn.

– Cabinlaw.vn có thể phải cung cấp các thông tin cá nhân của khách hàng cho các cơ quan chức năng vì mục đích an toàn an ninh mạng và các mục đích khác trong phạm vi được yêu cầu hoặc theo quy định pháp luật.

 

6 .Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

– Cabinlaw.vn sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ việc truy cập hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc hủy dữ liệu. Các biện pháp này bao gồm và xem xét thực tiễn thu thập, lưu trữ, xử lý và biện pháp bảo mật dữ liệu nội bô, cũng như các biện pháp bảo mật mức vật lý để bảo vệ việc truy cập trái phép vào hệ thống lưu trữ dữ liệu cá nhân.

– Cabinlaw.vn chỉ cho phép nhân viên có thẩm quyền của website thông báo bán hàng Cabinlaw.vn truy cập thông tin cá nhân, những người cần biết thông này để vận hành, phát triển và cải tiến dịch vụ của chúng tôi. Những cá nhân này bị ràng buộc bởi nghĩa vụ bảo mật và có thể chịu kỷ luật, bao gồm chấm dứt việc làm và truy tố trách nhiệm hình sự khi họ vi phạm những nghĩa vụ này.

– Quy định về quyền riêng tư có thể có những thiếu sót nhất định, do trục trặc lỹ thuật, hoặc các vấn đề bất khả kháng và Cabinlaw.vn hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những thiệt hại do các lỗi đó gây ra.

 

7. Quy định về quản lý/kiểm soát thông tin trên website

– Cơ chế kiểm soát tự động                                          – Cơ chế kiểm soát riêng

– Có quy định về đăng thông tin                                   – Cơ chế giám sát khác

 

8. Các biện pháp và cơ chế giải quyết tranh chấp

– Tự thỏa thuận              – Đưa ra cơ quan pháp luật                  – Hình thức khác

  • Quy trình giải quyết tranh chấp:

Bước 1: Khách hàng của website thông báo bán hàng: Cabinlaw.vn khiếu nại về dịch vụ hoặc thông báo các tranh chấp giữa các bên qua email: Cabinlawvn@gmail.com.

Bước 2: Bộ phận bảo vệ quyền lợi khách hàng trên website thông báo bán hàng Cabinlaw.vn sẽ tiếp nhận các khiếu nại của khách hàng, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì Cabinlaw.vn sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ khách hàng để giải quyết tranh chấp, khiếu nại đó.

Bước 3: Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Cabinlaw.vn thì ban quản trị sẽ yêu cầu khách hàng đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật Việt Nam.

  • Thời gian giải quyết khiếu nại, tranh chấp:

– Trường hợp nằm trong khả năng và thẩm quyền của vn, cam kết giải quyết tranh chấp của khách hàng trong vòng 05 (năm) ngày làm việc.

– Trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của vn thì thời gian giải quyết tranh chấp phụ thuộc vào tính chất vụ việc và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.