Bảng báo phí dịch vụ luật sư đi làm việc theo yêu cầu

STT DỊCH VỤ CHI PHÍ GHI CHÚ
1. Tư vấn
1.1 Luật sư 1 triệu/ 1 giờ hoặc 04 triệu/ ngày/ 8 giờ Chưa VAT
1.2 Luật sư nhiều kinh nghiệm 1.5 triệu/ 1 giờ hoặc 06 triệu/ ngày/ 8 giờ Chưa VAT
2. Luật sư tiền tố tụng dân sự, kinh doanh thương mại hoặc hình sự (Luật sư đi cùng làm việc với đối tác để đàm phán, hỗ trợ làm đơn, công việc hoặc làm việc tại cơ quan công an khi bị tố giác tội phạm)
2.1 Luật sư 3 triệu/ 01 buổi làm việc Chưa VAT
2.2 Luật sư nhiều kinh nghiệm 05 triệu/ 01 buổi làm việc Chưa VAT

Các dịch vụ khác

19001707
icons8-exercise-96 chat-active-icon