Giới thiệu dịch vụ luật sư đi làm việc theo yêu cầu

Khách hàng đa phần chỉ tìm đến Luật sư khi phát sinh vấn đề pháp lý và tùy vào từng công việc sẽ có những nhu cầu khác nhau. Chính vì vậy hệ thống Cabin Law đã xây dựng riêng một mảng dịch vụ Luật sư sẽ đi làm việc theo yêu cầu. Hay nói cách khác Luật sư sẽ thay mặt khách hàng đi làm những công việc pháp lý liên quan đến cá nhân hoặc tổ chức đó. Trong dịch vụ này Cabin Law chia ra làm hai đối tượng khách hàng là tổ chức và cá nhân.

Đối với cá nhân

Dịch vụ Luật sư đi làm theo yêu cầu mang đến nhiều lợi ích kinh tế về sau cho khách hàng. Chỉ cần trả chi phí cho một Luật sư nhưng nhận được sự cố vấn phản hồi từ đội ngũ Luật sư có chuyên môn, kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực, đảm bảo thông tin bảo mật tuyệt đối. Cụ thể, hệ thống Luật sư tại Cabin Law sẽ hỗ trợ các vấn đề sau:

  • Tiếp nhận xử lý thông tin, đưa ra lời khuyên, tư vấn kịp thời, nhanh chóng phù hợp với quy định pháp luật.
  • Trực tiếp tham gia giải quyết sự vụ cho thân chủ với tư cách luật sư (người bảo vệ hoặc người ủy quyền)
  • Soạn thảo văn bản, chuẩn bị hồ sơ, gửi cơ quan chức năng để đảm bảo quyền lợi cho thân chủ (viện kiểm sát, tòa án, cơ quan điều tra,…)

Đối với doanh nghiệp

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Doanh nghiệp không thể không tránh khỏi các va chạm pháp lý liên quan. Dịch vụ Luật sư đi làm việc theo yêu cầu là một nhu cầu tất yếu giải quyết triệt để các rủi ro trên. Đây là loại hình dịch vụ phù hợp với cả những công ty đã có phòng ban pháp chế riêng bởi lĩnh vực pháp lý mà dịch vụ cung cấp vô cùng rộng, bao quát mọi lĩnh vực pháp luật, góp phần hỗ trợ phòng pháp chế trong việc rà soát các thương vụ, vụ án, giao dịch trong công ty. Cụ thể, hệ thông Luật sư tại Cabin Law hỗ trợ  những vấn đề sau:

  • Tiếp nhận yêu cầu tư vấn và xử lý gấp những vấn đề cấp bách về pháp lý của Doanh nghiệp
  • Nhận ủy quyền của Doanh nghiệp để làm việc với các cơ quan chức năng, đối tác, đối thủ, soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ,…
  • Xây dựng cơ chế quản trị rủi ro và trực tiếp tham mưu cố vấn trong quá trình thực hiện.

Nhanh chóng, tiện lợi, giải quyết triệt để vấn đề là những gì khách hàng sẽ nhận được khi sử dụng dịch vụ Luật sư đi làm việc theo yêu cầu tại Cabin Law.

Các dịch vụ khác

19001707
icons8-exercise-96 chat-active-icon