Dịch vụ hỗ trợ Doanh nghiệp

Bảng báo phí dịch vụ hỗ trợ Doanh nghiệp

Bảng báo phí dịch vụ đăng ký Doanh nghiệp Cabin Law là chi phí cho khách hàng sử dụng các dịch vụ đăng ký Doanh nghiệp cụ thể:

STT DỊCH VỤ PHÍ DỊCH VỤ GHI CHÚ
1.        Thành lập Doanh nghiệp Từ 950.000VNĐ
2.        Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 1.500.000 VNĐ – 5.000.000VNĐ

Tùy từng loại hình và địa điểm thành lập

3.        Thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký doanh nghiệp 3.000.000 VNĐ – 6.000.000 VNĐ

Tùy từng loại hình và loại thay đổi, bổ sung

Đã bao gồm phí Nhà nước
4.        Tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp 2.000.000 VNĐ
5.        Giải thể doanh nghiệp 3.500.000 VNĐ – 5.000.000 VNĐ

Tùy từng loại hình

Chưa bao gồm nợ thuế và  các khoản phạt nếu có
6.        Dịch vụ thuế, kế toán Tùy vào từng số lượng hóa đơn sử dụng của công ty
7.        Dịch vụ kiểm toán Tùy vào từng lĩnh vực hoạt động của công ty

 

BẢNG BÁO PHÍ DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP FDI

STT DỊCH VỤ PHÍ DỊCH VỤ GHI CHÚ
1.        Thành lập Doanh nghiệp FDI 800 USD –2.000 USD

Tùy từng lĩnh vực và địa điểm đầu tư

2.        Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh cuả Doanh nghiệp FDI 200 USD – 300 USD

Tùy từng địa điểm thành lập

3.        Thành lập chi nhánh, Văn phòng đại diện cho công ty nước ngoài tại Việt Nam. 500 USD- 800USD

Tùy từng địa điểm thành lập

4.        Thay đổi, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư 500 USD – 1.000 USD

Tùy loại thay đổi, bổ sung

Đã bao gồm phí Nhà nước
5.        Giải thể doanh nghiệp FDI 300 USD – 500 USD

Tùy từng loại hình

Chưa bao gồm nợ thuế và  các khoản phạt nếu có
6.        Dịch vụ thuế, kế toán Tùy vào từng số lượng hóa đơn sử dụng của công ty
7.        Dịch vụ kiểm toán Tùy vào từng lĩnh vực hoạt động của công ty

 

BÁO GIÁ DỊCH VỤ ĐẠI LÝ THUẾ

 

BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ KÊ KHAI VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM TRỌN GÓI

Đơn vị tính: Vnd/tháng

STT

Số lượng chứng từ trong tháng Ngành thương mại, dịch vụ (không tính giá thành) Ngành dịch vụ, sản xuất, xây dựng, nhà hàng, xuất nhập khẩu (có tính giá thành)
1.        Không phát sinh 400.000 400.000
2.        Từ 01 – 05 hóa đơn/tháng 800.000 1.200.000
3.        Từ 06 – 10 hóa đơn/tháng 1.200.000 1.600.000
4.        Từ 11 – 15 hóa đơn/tháng 1.500.000 1.900.000
5.        Từ 16 – 20 hóa đơn/tháng 2.000.000 2.400.000
6.        Từ 21 hóa đơn/tháng trở lên Thỏa thuận

 

BÁO GIÁ DỊCH VỤ ĐẠI LÝ THUẾ THEO TỪNG GÓI

 1. BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ KÊ KHAI THUẾ

 • Doanh nghiệp phát sinh không phát sinh hóa đơn giá: 300.000 đồng/tháng
 • Doanh nghiệp phát sinh từ 01 – 05 hóa đơn/tháng giá: 700.000 đồng/tháng
 • Doanh nghiệp phát sinh từ 06 – 10 hóa đơn/tháng giá: 1.000.000 đồng/tháng
 • Doanh nghiệp phát sinh từ 11 – 15 hóa đơn/tháng giá: 1.300.000 đồng/tháng
 • Doanh nghiệp phát sinh từ 16 – 20 hóa đơn/tháng giá: 1.600.000 đồng/tháng

 

2. BẢNG GIÁ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM

STT Số lượng chứng từ trong năm Ngành thương mại, dịch vụ (không tính giá thành) Ngành dịch vụ, sản xuất, xây dựng, nhà hàng, xuất nhập khẩu (có tính giá thành)
1.        Không phát sinh 1.500.000 1.500.000
2.        Dưới 60 hóa đơn/năm 4.000.000 5.000.000
3.        Dưới 120 hóa đơn/năm 6.000.000 8.000.000
4.        Dưới 180 hóa đơn/năm 7.500.000 10.000.000
5.        Dưới 240 hóa đơn/năm 9.000.000 12.000.000
6.        Trên 240 hóa đơn/năm Phụ thu 15.000 đồng/hóa đơn Phụ thu 20.000 đồng/hóa đơn

 

Nội dung công việc thực hiện:

 • Kê khai, nộp thuế, nộp báo cáo thuế hàng tháng/ quý theo quy định;
 • Báo cáo tài chính năm, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, quyết toán thu nhập doanh nghiệp;
 • Thực hiện báo cáo đối với cơ quan thống kê;
 • Đăng ký mã số thuế cá nhân cho người lao động (nếu có);
 • Giải trình với thanh tra thuế khi quyết toán thực tế;
 • Rà soát pháp lý các văn bản đính kèm hồ sơ báo cáo (nếu cần):
 • Hợp đồng lao động;
 • Quyết định tăng lương, phụ lục Hợp đồng lao động;
 • Quyết định khấu hao/thôi khấu hao tài sản cố định;
 • Quy chế tài chính doanh nghiệp.

Ghi chú:

 • Báo giá nêu trên chưa bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng (VAT);
 • Báo giá này có giá trị từ ngày 01/10/2021.

Các tin liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

19001707
icons8-exercise-96 chat-active-icon