Dịch vụ

Bảng báo phí các dịch vụ trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ

Bảng báo phí các dịch vụ trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ là chi phí niêm yết cho khách hàng khi sử dụng các dịch vụ cụ thế:

BÁO GIÁ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

I. Đăng ký nhãn hiệu

No Phí/ Lệ phí Đv tính Phí Quốc Gia Tổng phí dịch vụ Thành tiền Thời gian thực hiện
Phí dịch vụ Phí cấp, đăng bạ và công bố văn bằng
Thuế GTGT 5%
1 Phí đăng ký nhãn hiệu cho đơn gồm 01 nhóm sản phẩm, dịch vụ nhóm        1,360,000    2.800.000 260.000   140.000 4,560.000 22-26 tháng
2 Phí đăng ký nhãn hiệu cho nhóm sản phẩm, dịch vụ mỗi nhóm sản phẩm, dịch vụ thứ 2 trở đi nhóm          730,000    1.400.000 260.000 70.000   2,460.000
3 Phí nộp, thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu cho mỗi sản phẩm, dịch vụ thứ 7 trở đi trong mỗi nhóm SP/DV          150,000         500.000 260.000        25.000      935.000
4 Tra cứu, đánh giá sơ bộ khả năng bảo hộ của nhãn hiệu nhóm                  –       400.000   400.000 1-3 ngày làm việc

II. Đăng ký kiểu dáng công nghiệp (KDCN)

No Phí/ Lệ phí Đv tính Phí Quốc Gia Tổng phí dịch vụ Thành tiền Thời gian thực hiện
Phí dịch vụ   Thuế GTGT 5%
1 Phí đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho đơn gồm 1 phương án đơn        2,110,000    2,184,000      109,200   4,403,200 18-22 tháng
2 Phí đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho mỗi phương án tiếp theo trong cùng đơn phương án        1,480,000    1,228,500      61,425   2,769,925
3 Phí công bố cho các ảnh chụp/hình vẽ từ thứ hai trở đi trong mỗi đơn ảnh          180,000       300,300      15,015      495,315
4 Phí chế bản và in màu bộ ảnh kiểu dáng (thực hiện theo yêu cầu của khách) phương án                  –       682,500      34,125      716,625 3-5 ngày làm việc
5 Phí tra cứu, đánh giá sơ bộ khả năng bảo hộ của kiểu dáng
(thực hiện theo yêu cầu của khách)
phương án                  –    2,730,000 2,730,000 3-5 ngày làm việc

III. Đăng ký bản quyền

No Phí/ Lệ phí Đv tính Phí Quốc Gia Tổng phí dịch vụ Thành tiền Thời gian thực hiện
Phí dịch vụ Thuế GTGT 5%
1 Đăng ký bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng (logo/bộ logo…), tác phẩm tạo hình tác phẩm          400,000    4,095,000    204,750   4,699,750 30-40 ngày làm việc
2 Đăng ký bản quyền tác phẩm viết, tác phẩm âm nhạc, nhiếp ảnh tác phẩm          100,000   4,095,000  204,750   4,399,750
3 Đăng ký bản quyền tác phẩm kiến trúc, bản vẽ, sơ đồ, bản đồ tác phẩm          300,000   4,095,000    204,750 4,599,750
4 Đăng ký bản quyền tác phẩm điện ảnh, tác phẩm sân khấu được định hình trên băng, đĩa tác phẩm          500,000   4,095,000  204,750 4,799,750
5 Đăng ký bản quyền tác phẩm phần mềm, sưu tập dữ liệu hoặc các chương trình chạy trên máy tính tác phẩm          600,000   4,095,000    204,750 4,899,750
6 Đăng ký quyền liên quan bản ghi âm hoặc cuộc biểu diễn được định hình trên bản ghi âm tác phẩm          200,000   4,095,000    172,500 4,499,750
7 Đăng ký quyền liên quan bản ghi hình hoặc cuộc biểu diễn được định hình trên bản ghi hình tác phẩm          300,000   4,095,000    204,750 4,599,750
8 Đăng ký quyền liên quan chương trình phát sóng hoặc cuộc biểu diễn được định hình trên chương trình phát sóng tác phẩm          500,000   4,095,000    204,750 4,799,750
9 Phí chế bản và in màu bộ ảnh tác phẩm mỹ thuật ứng dụng

(thực hiện theo yêu cầu của khách)

tác phẩm                  –       682,500     682,500 3-5 ngày làm việc

Các tin liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

19001707
icons8-exercise-96 chat-active-icon